zápis do MŠ na školský rok 2011/2012

14.01.2011 15:03

Riaditeľka materskej školy vyhlasuje zápis detí  do MŠ na školský rok 2011/2012 na základe Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prihlášky do materskej školy sa podávajú na školský rok 2011/2012 od 1.3.2011 do 31.3.2011 u riaditeľky materskej školy.

Kritériá prijímania detí sú vyvesené na nástenke v priestoroch MŠ.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode