Aktuality

 

 Karneval

 

Dňa 3.3.2011 (štvrtok) sa uskutoční v priestoroch MŠ karneval.

 

Možnosť bezplatného vyšetrenia školskej spôsobilosti u predškolákov

 

Do 24.2.2011 je možné požiadať o bezplatné vyšetrenie školskej spôsobilosti u predškolákov v spolupráci s Centrom psychologického poradenstva a prevencie v Senci. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť u riaditeľky MŠ. Vyplnenú prihlášku odovzdajte riaditeľke MŠ do štvrtka 24.2.2011.  V prípade väčšieho počtu záujemcov príde psychologička do priestorov MŠ.

 

Zápisnica z rodičovského stretnutia

 

 Zapisnica z rodicovskeho stretnutia_16_02_2011.doc

 

Stretnutie rodičov

 
Dňa 16.2.2011 o 17:00 hod. bude v MŠ stretnutie rodičov. Tešíme sa na Vašu účasť.
 

Divadlo "Snehová kráľovná"

 
Dňa 7.2.2011 pôjdeme do divadla. Odchod z MŠ je o 9:00 hod.
 

Zápis do MŠ na školský rok 2011/2012

 

Riaditeľka materskej školy vyhlasuje zápis detí  do MŠ na školský rok 2011/2012 na základe Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prihlášky do materskej školy sa podávajú na školský rok 2011/2012 od 1.3.2011 do 31.3.2011 u riaditeľky materskej školy.

Kritériá prijímania detí sú vyvesené na nástenke v priestoroch MŠ.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Kurzy korčuľovania pre deti v materských školách

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode